Pilot-onderzoek klinische versus ambulante detoxificatie van alcohol

Een prospectief cohortonderzoek naar de patiëntkenmerken, effectiviteit, veiligheid, kosten en patiënttevredenheid bij ambulante en klinische detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

Achtergrond van het onderzoek

Jellinek start een onderzoek naar de vraag welke factoren bepalen of iemand ambulant kan of klinisch moet detoxificeren van alcohol. Er zijn geen gecontroleerde of vergelijkende studies over de indicatie van ambulante versus intramurale middelendetoxificatie. De richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen beschrijft indicatoren voor intramurale behandeling, maar zegt daarbij “de evidentie van genoemde indicatoren is zwak” en de consensus onder experts is beperkt.

Doel van het onderzoek

Gestart wordt met een pilot onderzoek om de huidige praktijk in kaart te brengen. Ambulante detoxificatie van alcohol bij FACT Jellinek Amersfoort en JOT/VIT Amsterdam wordt vergeleken met de klinische detoxificatie op de High Care Detox Amsterdam. Gekeken wordt naar patiëntkenmerken, effectiviteit, veiligheid en kosten van – en de patiënttevredenheid over – de detoxificatie.