Sekse en Gender in alcoholverslaving (SEGA)

Doel van het onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) verslaving richt zich tot nu toe vooral op mannen. Daarom weten we maar weinig over de factoren die een rol spelen bij de behandeling van verslaving bij vrouwen of gender diverse/transgender personen. Met dit onderzoek willen wij in kaart brengen of er sekse- en genderverschillen zijn in de rol van stress bij de behandeling van alcoholverslaving. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen bestaande behandelingen worden aangepast naar meer passende zorg waar toekomstige cliënten van profiteren.

Achtergrond van het onderzoek

Hoewel er steeds meer vrouwen kampen met verslavingsproblematiek, heeft het wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) verslaving zich tot op heden vooral op mannen gericht. Daarom weten we maar weinig over de factoren die een rol spelen bij de behandeling van verslaving bij vrouwen. Eerder theoretisch onderzoek suggereert wel dat stress een grotere rol speelt bij vrouwen in terugval in alcoholgebruik, maar er is tot op heden eigenlijk weinig onderzoek dat deze theorie ondersteunt. Onderzoek dat wel is uitgevoerd om te kijken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, heeft vooral onderscheidt gemaakt op basis van geboortegeslacht, maar andere belangrijke factoren zoals bijvoorbeeld iemands genderidentiteit (identificeert iemand zich als man, vrouw, of non-binair) of genderexpressie (heeft iemand veel vrouwelijke, veel mannelijke of zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen) worden meestal niet mee genomen.

Ook heeft eerder onderzoek zich vooral gericht op factoren die een risico zijn voor terugval in het gebruik van alcohol, maar factoren die juist beschermend kunnen zijn (zoals het ervaren van sociale steun, positieve levensgebeurtenissen en een goede gezondheid) worden vaak over het hoofd gezien.

Wij zullen in dit onderzoek kijken naar i) stress-gerelateerde voorspellers voor alcoholgebruik, ii) subjectieve (hunkering naar alcohol) en fysiologische (hartslag) reactie op het kijken naar afbeeldingen en video’s van alcohol, iii) belangrijke eigenschappen zoals verslavingsgeschiedenis, ervaren stigma, behandeltevredenheid en ervaren sociale steun.

Meer kennis over sekse- en genderverschillen in beschermende en risicofactoren bij de behandeling van verslaving is cruciaal om uiteindelijke betere en meer gerichtere behandelingen te kunnen geven aan zowel mannen, vrouwen als gender diverse personen.