Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR)

Bruggen bouwen tussen zorg en wetenschap. Het AIAR is een onderzoeksinstituut en kennisnetwerk dat zich richt op innovatie, onderzoek, en implementatie in de verslavingszorg. Het AIAR werd – in het verlengde van de instelling van de eerste leerstoel Verslavingszorg in Nederland – in 1993 opgericht als uitdrukking van de samenwerking tussen de UvA, het AMC en de Jellinek.

Daarnaast is vanaf 2012 de Academische Werkplaats Verslaving actief binnen Jellinek. Binnen de academische werkplaats verslaving werken onderzoekers, clinici, managers, en science-practitioners van Jellinek en Arkin samen. Het AIAR richt zich vooral op de samenwerking met externe onderzoekers, clinici en organisaties. Het stond aan de basis van veel geïmplementeerde, reguliere verslavingszorg, zoals de de gestructureerde zorgtoewijzing, ROM, farmacotherapie en cognitieve gedragstherapie. Maar ook de Dialectische Gedragstherapie bij verslaving en persoonlijkheidsstoornissen en behandeling voor ADHD middels coaching en medicatie, vonden hun oorsprong in onderzoeken die plaatsvonden bij Jellinek.