Over AIAR

De Academische Werkplaats Verslaving (AWP-Verslaving) is een samenwerkingsverband tussen Arkin en het Amsterdam UMC (locatie AMC). Daarnaast zijn er lopende samenwerkingen met o.a. de afdelingen Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en wordt er samengewerkt met de Academische werkplaats Verslaving van Parnassia/Brijder (prof.dr. Vincent Hendriks), en diverse onderzoeksgroepen internationaal (Karolinska Institute, Universiteit Dresden, ENIGMA Addiction workgroup, … ). De AWP-Verslaving richt zich op cliënten met verslavingsproblematiek en hun naasten. Jellinek heeft al een lange traditie in het doen van wetenschappelijk onderzoek, zoals in samenwerking met het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) sinds 1995. Onderzoek vindt en vond plaats bij Jellinek locaties in Amsterdam (Jellinek TOPGGz afdeling Jacob Obrechtstraat), Utrecht (Soestwetering, FACT teams), Jellinek Outreachende Teams (JOT), Jellinek Jeugd (Arkin Jeugd en Gezin) en Jellinek Preventie. Voor bepaalde onderzoeken is ook samenwerking met andere Arkin-specialismen, zoals bijvoorbeeld onderzoek bij dubbeldiagnose/EPA patiënten (Inforsa, Arkin Jeugd & Gezin, Mentrum).

Het doel van de AWP-Verslaving is het academiseren van de zorg, het klinisch inbedden van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van innovatief onderzoek van preventie tot langdurige zorg. Daarmee proberen wij een brug te slaan tussen de wetenschappelijke ontwikkelingen en de praktijk. Binnen Jellinek wordt onderzoek gedaan op verschillende onderzoekslijnen.

  1. Het effect van nieuwe behandelmethoden voor verslaving, bijvoorbeeld de behandeling van verslaving en comorbide problematiek.
  2. Fundamenteel/experimenteel onderzoek, gericht op de werkingsmechanismen van verslaving.
  3. Werking en implementatie van E-health.
  4. Verbeteringen in de zorg, zoals beleidsonderzoek, evaluatie van standaardzorg en de inzet van routine outcome management (ROM).

De AWP-Verslaving richt zich op een brede doelgroep: van cliënten met dubbeldiagnose, en cliënten met vooral verslavingsproblematiek, tot onderzoek bij naasten van mensen met verslaving die niet in zorg zijn, en onderzoek bij groepen cliënten met middelenproblematiek naast andere psychische stoornissen, zoals depressie.

De AWP-Verslaving wordt geleid door professor Anneke Goudriaan (bijzonder hoogleraar werkingsmechanismen en behandeling van verslaving; Amsterdam UMC locatie AMC). De werkplaats komt tien keer per jaar bijeen. Nieuwe onderzoeksvoorstellen worden dan beoordeeld op kwaliteit, haalbaarheid en match met de missie van de AWP-Verslaving en Jellinek. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden voor het werven van subsidies besproken, en wordt het lopende onderzoek doorgenomen.

Behandelaren die een wens hebben om onderzoek te doen, of een bepaalde onderzoeksvraag te laten uitzoeken binnen de AWP-Verslaving, kunnen zich richten tot Anneke Goudriaan, Marleen de Waal, of Matthijs Blankers.