Missie

Onze missie is het doen van innovatief onderzoek, waarbij bruggen worden gebouwd tussen innovatieve onderzoeksmethoden en de klinische praktijk. We doen dit binnen vier onderzoekslijnen. In sommige onderzoekslijnen staat innovatie in de zorg en implementatie centraal; binnen andere onderzoekslijnen ligt er meer nadruk op (fundamenteel) onderzoek.

  1. Het effect van nieuwe behandelmethoden voor verslaving, bijvoorbeeld de behandeling van verslaving en comorbide problematiek.
  2. Fundamenteel/experimenteel onderzoek, gericht op de werkingsmechanismen van verslaving.
  3. Werking en implementatie van E-health.
  4. Verbeteringen in de zorg, zoals beleidsonderzoek, evaluatie van standaardzorg en de inzet van routine outcome management (ROM).