Missie

Onze missie is het uitvoeren van innovatief onderzoek, waarbij bruggen worden gebouwd tussen innovatieve onderzoeksmethoden en de klinische praktijk. We doen dit in de Academische Werkplaats Verslaving binnen vier onderzoekslijnen. In sommige onderzoekslijnen staat innovatie in de zorg en implementatie centraal; binnen andere onderzoekslijnen ligt er meer nadruk op (fundamenteel) onderzoek.

  1. Het effect van nieuwe behandelmethoden voor verslaving, bijvoorbeeld de behandeling van verslaving en comorbide problematiek.
  2. Fundamenteel/experimenteel onderzoek, gericht op de werkingsmechanismen van verslaving.
  3. Werking en implementatie van E-health.
  4. Innovaties in de zorg en zorgonderzoek. Verbeteringen in de zorg, zoals beleidsonderzoek, evaluatie van standaardzorg en de inzet van routine outcome management (ROM).