Jellinek met symposium Verslaving en Comorbiditeit op VGCt Najaarscongres

Op 4 november presenteerden (GZ-)psychologen en promovendi van Jellinek nieuwe tussentijdse resultaten van onderzoek vanuit de Academische Werkplaats Verslaving op het VGCt Najaarscongres “We’re only human”.

Maartje van Lakerveld presenteerde resultaten van het Jellinek Rookvrij beleidsonderzoek. Uit ROM gegevens voor en na invoering van het Jellinek Rookvrij beleid blijkt dat met name wanneer er een rookstop ingelast is tijdens de behandeling, dit leidt tot vaker stoppen met roken op de ROM eindmeting (eind behandeling).

Marije van de Kieft presenteerde bevindingen van de implementatie van ADHD screening en coaching bij verslaving. Uit dit pilot project blijkt dat het toevoegen van een vraag in de ADHD screeningsvragenlijst, kan leiden tot een efficiëntere toepassing van ADHD diagnostiek en dat óok zonder RCT ADHD-coaching tot een significante klachtenafname leidt.

Joanne Will en Sera Lortye presenteerden de opzet en eerste tussentijdse baseline resultaten van de TOPA trial. Uit analyse op de voorlopig beschikbare startmetingen van het TOPA onderzoek, blijkt dat bij deelnemers gemiddeld 18 jaar sprake is van PTSS en 12 jaar van verslavingsproblematiek.

Dit symposium werd georganiseerd vanuit de Academische Werkplaats Verslaving, Loes Marquenie, Marleen de Waal en Anneke Goudriaan.