Streetwise, Otherwise, Selfwise (SOS)

In Nederland heeft naar schatting 20 tot 50% van de cliënten in de GGZ last van verslavingsproblemen, naast andere psychische aandoeningen. Deze cliënten met een zogenoemde dubbele diagnose hebben doorgaans ergere problemen op verschillende leefgebieden en psychologische behandelingen zijn voor hen minder effectief. Bovendien hebben zij een veel hogere kans om slachtoffer te worden van zowel geweldsmisdrijven als vermogensdelicten in vergelijking met andere mensen. Het is belangrijk én mogelijk om hier iets tegen te doen, bleek uit het SOS-onderzoek.

Binnen dit onderzoeksproject werd de Self-wise, Other-wise, Streetwise (SOS) training ontwikkeld: een nieuwe weerbaarheidstraining om de kwetsbaarheid voor victimisatie van patiënten met een dubbele diagnose te verminderen. De SOS training is een interactieve groepsinterventie bestaande uit 12 bijeenkomsten die zich richt op het verbeteren van emotieregulatievaardigheden, conflictvaardigheden en straatvaardigheden. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van rollenspellen, visueel materiaal, creatieve opdrachten en het delen van ervaringen.

Het primaire doel van het SOS onderzoek was om te onderzoeken of het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van dubbele diagnose patiënten resulteert in een sterkere afname van victimisatie. Dit bleek het geval te zijn. Hoewel er nog vele vragen onbeantwoord zijn in dit relatief nieuwe onderzoeksveld, is dit een belangrijke eerste stap in de richting van het terugdringen van victimisatie van deze groep.

Link proefschrift