Amsterdam Institute for
Addiction Research
Bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk

CSI Addiction: Cognitive Screening in Addiction

Achtergrond van het onderzoek
Ruim een derde van de patiënten met een stoornis in middelengebruik die zich aanmelden voor verslavingsbehandeling, heeft cognitieve stoornissen. Cognitieve stoornissen beïnvloeden het behandelresultaat en voorspellen drop-out. Het vroeg detecteren van cognitieve stoornissen is belangrijk om de behandeling daarop af te kunnen stemmen en zo de kans op een positief behandelresultaat te vergroten en drop-out te verminderen.

Doel van het onderzoek
In dit project wordt onderzocht of vroege detectie van cognitieve stoornissen bijdraagt aan adequate verslavingszorg. Door op verschillende momenten tijdens een verslavingsbehandeling te screenen op cognitieve functiestoornissen kan worden gekeken welk moment en welke cognitieve domeinen meest voorspellend zijn voor behandelresultaat. Met deze gegevens kan in de toekomst de behandeling beter worden geïndiceerd en afgestemd.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Verslaving van Arkin/Jellinek (TOPGGz) en Amsterdam UMC (afdeling Psychiatrie).

Prof. Dr. Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Dr. Thelma Schilt

Senior Onderzoeker, Klinisch Neuropsycholoog

Samenwerkingspartners

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 AIAR - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Jellinek Arkin