Amsterdam Institute for
Addiction Research
Bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk

Sekse en Gender in Alcoholverslaving (SEGA)

Achtergrond

Hoewel er steeds meer vrouwen kampen met verslavingsproblematiek, heeft het wetenschappelijk onderzoek naar (de behandeling van) verslaving zich tot op heden vooral op mannen gericht. Daarom weten we maar weinig over de factoren die een rol spelen bij de behandeling van verslaving bij vrouwen. Eerder theoretisch onderzoek suggereert wel dat stress een grotere rol speelt bij vrouwen in terugval in alcoholgebruik, maar er is tot op heden eigenlijk weinig onderzoek dat deze theorie ondersteunt. Onderzoek dat wel is uitgevoerd om
te kijken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, heeft vooral onderscheidt gemaakt op basis van geboortegeslacht, maar andere belangrijke factoren zoals bijvoorbeeld iemands genderidentiteit (identificeert iemand zich als man, vrouw, of non-binair) of genderexpressie (heeft iemand veel vrouwelijke, veel mannelijke of zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen) worden meestal niet mee genomen.

Ook heeft eerder onderzoek zich vooral gericht op factoren die een risico zijn voor terugval in het gebruik van alcohol, maar factoren die juist beschermend kunnen zijn (zoals het ervaren van sociale steun, positieve levensgebeurtenissen en een goede gezondheid) worden vaak over het hoofd gezien.

Doel van het onderzoek

Wij zullen in dit onderzoek kijken naar:

  • stress-gerelateerde voorspellers voor alcoholgebruik,
  • subjectieve (hunkering naar alcohol) en fysiologische (hartslag) reactie op het kijken naar afbeeldingen en video’s van alcohol,
  • belangrijke eigenschappen zoals verslavingsgeschiedenis, ervaren stigma, behandeltevredenheid en ervaren sociale steun.

Meer kennis over sekse- en genderverschillen in beschermende en risicofactoren bij de behandeling van verslaving is cruciaal om uiteindelijke betere en meer gerichtere behandelingen te kunnen geven aan zowel mannen, vrouwen als gender diverse personen.

Prof. Dr. Anneke Goudriaan

Hoogleraar

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 AIAR - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Jellinek Arkin