Amsterdam Institute for
Addiction Research
Bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk

Behandeling van PTSS & Verslaving (TOPA)

Achtergrond van het onderzoek

Problematisch middelengebruik en Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) komt in de klinische praktijk regelmatig voor. Binnen de verslavingszorg voldoet 20%-30% van de patiënten aan een diagnose voor PTSS. Volgens de huidige standaard wordt bij deze patiëntengroep eerst het problematische middelengebruik aangepakt, gevolgd door een behandeling voor traumaverwerking. Er zijn echter aanwijzingen voor een functionele relatie tussen PTSS en middelengebruik. Zo blijkt terugval in middelengebruik vaak gerelateerd te zijn aan PTSS symptomen.

Er bestaan diverse behandelingen voor PTSS. PE, EMDR en ImRs behoren tot de meest effectieve behandelingen en worden veel toegepast in Nederland. Alle drie de behandelingen zijn bewezen effectief bij patiënten met PTSS. Het is echter nog niet duidelijk of deze behandelingen net zo effectief zijn bij patiënten die naast PTSS ook last hebben van een middelen- of gedragsverslaving. Bovendien is het niet bekend of er verschillen zijn in effectiviteit van deze behandelingen en wat het beste moment is om met behandeling voor PTSS te starten. Het doel van dit onderzoek is om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Doel van het onderzoek

Het doel van het TOPA (Treatment Of PTSS and Addiction) onderzoek is uitzoeken of drie verschillende behandelingen PTSS-klachten verminderen bij mensen die last hebben van een PTSS en verslaving. De behandelingen die worden onderzocht zijn: Prolonged Exposure (PE), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Imagery Rescripting (ImRs). Daarnaast zal worden onderzocht of het beter is om de PTSS-behandeling gelijktijdig met de verslavingsbehandeling te geven, of pas na 3 maanden verslavingsbehandeling. Behandeling voor PTSS bestaat uit 12 behandelsessies, gedurende 6 weken (2 sessies per week). Een derde van de deelnemers krijgt PE, een derde krijgt EMDR en een derde krijgt ImRs.

Driekwart van de deelnemers krijgt de PTSS-behandeling tegelijkertijd met de verslavingsbehandeling en een kwart van de proefpersonen krijgt de PTSS behandeling na 3 maanden verslavingsbehandeling. Alle therapeuten die meewerken aan dit onderzoek zijn werkzaam bij Jellinek en zijn in al deze specifieke vormen van PTSS behandeling getraind door gecertificeerde trainers.

Er vinden 4 metingen plaats: bij de start van het onderzoek en follow-ups na 3, 6 en 9 maanden. De metingen bestaan uit een interview van ongeveer 45 minuten en het invullen van een aantal vragenlijsten over psychische klachten, middelengebruik, kwaliteit van leven, omgaan met emoties, interpersoonlijke problemen, slachtofferschap en zorggebruik.

Dit onderzoek is gesloten met voor deelname van nieuwe cliënten, omdat we het benodigde aantal deelnemers hebben bereikt.

Drs. Joanne Will

PhD Student, Psycholoog

Drs. Sera Lortye

PhD Student, GZ-Psycholoog

Dr. Marleen de Waal

Senior Onderzoeker, GZ-Psycholoog

Prof. Dr. Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Dr. Marloes Derksen

Senior Onderzoeker

Dr. Loes Marquenie

Senior Onderzoeker, Klinisch Psycholoog

Drs. Lenette van Luijk

Manager Behandelzaken, GZ-Psycholoog

Drs. Esther Oosterhof

Manager Behandelzaken, GZ-Psycholoog

Media

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 AIAR - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Jellinek Arkin