Amsterdam Institute for
Addiction Research
Bruggen bouwen tussen wetenschap en praktijk

Train your Brain

Achtergrond van het onderzoek
Ruim een derde van de patiënten met een stoornis in middelengebruik die zich aanmelden voor verslavingsbehandeling, heeft cognitieve stoornissen. Cognitieve stoornissen beïnvloeden het behandelresultaat, voorspellen drop-out en verhogen de kans op terugval. Trainen en daarmee verbeteren van cognitieve functies, kan bijdragen aan een beter profijt van verslavingsbehandeling.

Doel van het onderzoek
In dit project wordt de toepassing van serious games als zorginnovatie in de verslavingsbehandeling onderzocht. De serious game richt zich op het verbeteren van cognitieve functies. Er worden twee door de National Health Services goedgekeurde applicaties voor mobiele telefoon (apps) ingezet: MyCognition Quotient (MyCQ)(Assessment): een app die cognitieve functies test, en AquaSnap (Training), een app die de cognitieve functies traint, gebaseerd op de testresultaten uit MyCQ.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Verslaving van Arkin/Jellinek TOPGGz) en Amsterdam UMC (afdeling Psychiatrie).

Prof. Dr. Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Dr. Thelma Schilt

Senior Onderzoeker, Klinisch Neuropsycholoog

Publicaties

Samenwerkingspartners

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 AIAR - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Jellinek Arkin