Presentatie Behandeling PTSS bij Verslaving op Landelijke studiedag Dubbele Diagnose

Sera Lortye en Joanne Will geven een presentatie over de behandeling van PTSS bij verslaving op de landelijke studiedag ‘Dubbele Diagnose’.

Een dubbele diagnose – een combinatie van een psychische stoornis en een verslaving – komt veel voor. Hoeveel mensen hier precies mee te kampen hebben is moeilijk te onderzoeken, maar naar schatting heeft binnen de GGZ 20-50% naast een psychische stoornis te maken met een verslaving. Dubbele problematiek maakt een behandeling vaak lastig, omdat de verslaving en de psychische stoornis nauw met elkaar verbonden zijn én elkaar versterken. Er is dus sprake van wederzijdse negatieve beïnvloeding. Om herstel bij de cliënt mogelijk te maken is kennis en een juiste aanpak van beide problemen erg belangrijk.

Voor meer informatie over de landelijke studiedag, kijk hier.

Datum: 15 juni 2022
Tijd: Hele dag
Locatie: Aristo Utrecht