Afgeronde onderzoeken

Dit is een eerste indruk van afgeronde onderzoeken bij AIAR. Dit overzicht wordt verder aangevuld in 2023.

Psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Probleemstelling: Statushouders lopen een verhoogd risico op psychische klachten en overmatig gebruik van verdovende middelen; dat mogelijk met elkaar samenhangt.

Lees meer

De 5-stappen methode bij naasten

Het doel van het onderzoek is het evalueren van de 5-stappenmethode voor volwassen naasten van mensen met een verslaving, om zo de preventieve zorg te verbeteren.

Lees meer

Neuromodulatie bij alcoholafhankelijkheid: een repeated-Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek naar werkingsmechanismen

Wat kan repeated Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek ons vertellen over de werkingsmechanismen bij alcoholproblematiek?

Lees meer

Streetwise, Otherwise, Selfwise (SOS)

Resulteert het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van dubbele diagnose patiënten in een sterkere afname van victimisatie?

Lees meer

Modulatie van hersenreactiviteit op drugsgerelateerde cues in recent abstinente heroïne afhankelijke patiënten

Onderzoek naar de acceptatie van een vorm van depot-naltrexon, onder Nederlandse hulpverleners in de verslavingszorg als nieuwe behandeloptie voor chronische heroïne afhankelijke patiënten.

Lees meer

De prevalentie en behandeling van verslaving en ADHD

Hoe vaak komt ADHD voor bij patiënten met verslavingsproblematiek?

Lees meer

Farmacotherapie voor base-cocaïne afhankelijkheid

Evaluatie van het voorschrijven van modafinil in combinatie met cognitieve gedragstherapie bij verslaving aan cocaïne.

Lees meer

Impulsiviteit bij verslaving

Is impulsiviteit een behandelbare risicofactor bij verslaving?

Lees meer